MEDICINA REGENERATIVA

La nova medicina regenerativa es proposa reparar els teixits danyats utilitzant els propis mecanismes que utilitza l’organisme per a la renovació de cèl·lules afectades o malaltes.
Basada en l’ús terapèutic de les cèl·lules mare, els nous avenços aconseguits a través de la medicina biològica regenerativa i de la bioenginyeria tissular, han donat pas al naixement de nous tractaments, més naturals, eficients i eficaços, que potencien els mecanismes de regeneració utilitzant les pròpies cèl·lules i els seus factors de creixement.
Aquesta medicina l’apliquem per al rejoveniment facial, tractaments capil·lars i la regeneració corporal, així com per al tractament de danys en articulacions, teixits ulcerats i malalties reumatològiques.

Comentar