MEDICINA NUTRICIONAL I ANTIENVELLIMENT

Medicina nutricional i nutrició cel·lular són conceptes que tenen més de 50 anys, i estan basats en centenars d’estudis sobre els diferents factors que alteren el nostre sistema de defensa. Per comprendre’ls, hem de saber que la millor defensa contra les malalties degeneratives és el nostre propi cos.

Hem d’entendre també el concepte d’estrès oxidatiu: Tot i que l’oxigen sigui absolutament necessari per a la vida mateixa, és intrínsecament perillós per a la nostra pròpia existència. Durant el procés de creació d’energia a nivell cel·lular, es crea un producte derivat que es coneix com a radicals lliures. Aquésts són molècules carregades d’oxigen que, si no són immediatament neutralitzats per un antioxidant, es generaria un nombre creixent de radicals lliures inestables que podrien ocasionar danys a les parets de les cèl·lules, a la paret dels vasos sanguinis, proteïnes, greixos, i fins i tot en l’ADN que es troba en el nucli de la cèl·lula.

La literatura mèdica, en més de 180 estudis epidemiològics, mostra que 70 malalties degeneratives cròniques són el producte d’aquest procés. La malaltia de les artèries coronàries, càncer, diabetis tipus II, Parkinson, artritis, Alzheimer, fibromiàlgia, degeneració macular, esclerosi múltiple (EM), i lupus, entre d’altres, són el resultat de petits canvis en el nivell d’oxidació que tenen lloc durant un llarg període.

A causa del nostre estil de vida, un medi ambient contaminat, i el fet de viure en una societat molt dependent dels medicaments, la nostra generació ha de bregar amb un nombre molt més gran de radicals lliures que qualsevol altra generació que hagi existit en la història.

Si volem prevenir l’estrès oxidatiu, hem de consumir més antioxidants juntament amb els nutrients que els enriqueixen per poder contrarrestar el nombre de radicals lliures generats. Els antioxidants són la resposta. La qüestió és saber si el nostre cos pot proporcionar tots els antioxidants que necessitem a partir dels aliments que consumim. La resposta és no. L’única manera que existeix per prevenir l’estrès oxidatiu és ingerint complements nutricionals.

La medicina nutricional i nutrició cel·lular es podrien definir com el procés de proveir a la cèl·lula de tots els micronutrients en nivells òptims i que condueixen a oferir un benefici a la nostra salut. No és una teràpia alternativa, és un corrent modern de la medicina, que manté la bona salut i que ajuda en cas que existeixin malalties degeneratives, de la mà de les teràpies tradicionals.

La medicina nutricional està sent aplicada també en la complementació nutricional d’esportistes aficionats i d’alt rendiment, i en teràpies antienvelliment.

Comentar